{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

香草橄欖油油封綜合菇

材料
各式菇類                                          適量
O-Med阿貝金納初榨橄欖油          適量
O-Med雪莉葡萄酒醋             適量
O-Med鹽之花                適量
作法
1.橄欖油與酒醋以5:1比例混合,加入鹽調味。
2.將菇類填滿玻璃密封罐,加入作法(1),並按個人喜好加入香草類材料,將密封罐置放入水鍋中(水鍋中的水須高於瓶身3公分),煮沸後續滾30分鐘即可。